Tüm Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri Derneği

Genel Kurulumuz ve Gündem Maddelerimiz

Tüm Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri Derneği

Genel Kurulumuz ve Gündem Maddelerimiz

Tüm Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri Derneği’nin ilk Genel Kurul Toplantısı, 18 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya dernek üyeleri yoğun ilgi göstermiş olup, katılım yüksek olmuştur. Üyelerimiz arasında sektörün önde gelen çeviri işletmeleri ve alanında uzman çevirmenler bulunmaktadır. Bu güçlü kadro, kaliteli hizmet anlayışı ve sabit fiyat politikaları ile çeviri piyasasının standartlarınıyükseltmeyi amaçlamaktadır.

Gündem Maddeleri

Noterler Birliği ile İş Birliği:       

Noterler Birliği  ile yapılacak iş birliğinin detayları üzerinde durulmuş, çeviri hizmetlerinin noterlik işlemlerinde daha etkin kullanılmasına yönelik stratejiler tartışılmıştır. Bu anlaşma, çevirmenlerin işlerini kolaylaştıracak, hizmet kalitesini artıracak ve sabit fiyat uygulamaları ile standartları belirleyecektir.

Turist Rehberler Birliği ile İş Birliği:

Turist Rehberler Birliği ile yapılacak iş birliğinin, turizm sektöründe çevirmenlerin rolünü güçlendirecek, çeviri kalitesini artıracak ve standartlaştırılmış hizmet sunacaktır.

Barolar Birliği ile İş Birliği:

Barolar Birliği ile yapılacak iş birliği sayesinde, hukuki çeviri alanında standartların yükseltilmesi ve çevirmenlerin yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu anlaşma, hukuki belgelerde doğru ve güvenilir çevirilerin yapılmasını destekleyecek ve sabit fiyatlandırma ile adil ücretlendirme sağlayacaktır.

Akreditasyonlar, Okullarla İş Birlikleri ve Staj Programları:

Çevirmenlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması amacıyla akreditasyon süreçleri ve okullarla yapılacak iş birlikleri ele alınmıştır. Üniversitelerle ortak programlar ve seminerler düzenlenerek, çeviri eğitimine katkı sağlanması planlanmaktadır. Bu iş birlikleri, çevirmenlerin eğitim ve akreditasyon süreçlerini iyileştirerek, mesleki standartları yükseltecektir. Ayrıca, öğrencilerin mesleki deneyim kazanması amacıyla staj programlarının düzenlenmesi gündeme alınmıştır. Bu programlar sayesinde öğrencilerin, teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı bulacakları ve iş hayatına daha hazırlıklı olacakları belirtilmiştir. Ortak bir programla verilecek stajlar, öğrencilere geniş bir deneyim yelpazesi sunacaktır.

Toplantının sonunda, üyeler dilek ve temennilerini dile getirerek derneğin gelecekteki hedeflerine dair görüşlerini paylaşmışlardır. Tüm Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri Derneği olarak, mesleğimizin saygınlığını artırmak, çevirmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve adil ücretlendirme sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Tüm Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu